Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Нашата политка за поверителност определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни при ползване на www.shop.actimbg.com (“Уебсайтът”), каква е целта на тяхното събиране, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права в тази връзка. „АКТИМ“ ООД, като собственик на съдържанието на УЕБСАЙТА, е регистрирано като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с Удостоверение № 29288. В качеството си на администратор на лични данни, „АКТИМ“ ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на УЕБСАЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея. 

Каква лична информация се събира на УЕБСАЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги: 
– име, фамилия, телефон и имейл, необходими за регистрация на УЕБСАЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил; 
– адрес, ЕГН/ЕИК за юридически лица при поръчка на артикул от УЕБСАЙТА и издаване на фактура; 
– име, фамилия и телефон, при поръчка на артикул от УЕБСАЙТА без регистрация; 
– ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане 
– IP адрес, когато използвате услуги на УЕБСАЙТА или преглеждате предоставено на УЕБСАЙТА съдържание; 
– Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

За какво се използва събраната информация?

– Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБСАЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. 
– УЕБСАЙТЪТ използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБСАЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБСАЙТА. 
УЕБСАЙТЪТ използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на „АКТИМ“ ООД;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „АКТИМ“ ООД е 6 години от отпадане на договорното основание. В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 11 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1) от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните Ви данни се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и съобразно Българското законодателство, могат да се трансферират към: 
Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната. 
Към Банкови институции за разглеждане на постъпили заявки за покупки на стоки на изплащане. 
Към Доставчици на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи. 
Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави във връзка с използването на облачни услуги и съхранение на бази данни на АКТИМ ООД.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБСАЙТА?

– Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на crm@actimbg.com или с писмено заявление до „АКТИМ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „АКТИМ“ ООД в гр. Стара Загора 6000, ул. „Васил Априлов“ 1; 
– Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на crm@actimbg.com или с писмено заявление до „АКТИМ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „АКТИМ“ ООД в гр. Стара Загора 6000, ул. „Васил Априлов“ 1;
– Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от „АКТИМ“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. При използване от страна на “АКТИМ“ ООД на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.

Последна актуализация на 1.01.2021 г.