Какво е СТЕМ

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.
Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.


Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ - страница на програмата
https://www.facebook.com/STEM.MON.BG/?ref=br_rs
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СРЕДА - ръководство
Насоки за физическа среда в училищните STEM центрове -

 


уеб дизайнiRobot