Стартира процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност” за финансиране на бизнес софтуер

Излезе програмата за развитие на управленски капацитет и растеж на малките и средни предприятия. Тя дава възможност на микро, малки и средни предприятия да подобрят значително информационната си среда, като получат възможност да закупят софтуерни решения за управление на бизнеса -ERP, CRM, BI и други; и съответната ИТ техника с до 70% безвъзмездно финансиране чрез обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".. Обявата за процедурата е публикувана на адрес: www.opcompetitiveness.bg

Zeron V/4 е професионална ERP система от висок клас. Тя притежва всички приемущества на тези системи, включително може да се ползва и във вариант надеждна и качествена облачна услуга. Zeron V/4 се предлага на много по-изгодна цена спрямо международните ни конкуренти при безкомпромисно качество или даже в някои случаи и с по-големи възможности.

Повече....

Какво можем да направим за Вас?

Ние от Актим ООД можем бързо да изготвим и изпълним оферта за Вас, съобразена с Вашите изисквания и потребности,  за кандидатстване по обявената процедура, която да включва:  

-        закуване и внедряване на софтуерни решения за управление на бизнеса,

-        техника и софтуерни приложения,

-        въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

Ще ви дадем насоки за процедурата по кандидатстване и ще споделим нашия опит как да направите така, че да създадете печеливш проект.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30ч. на 15.08.2016 г.

уеб дизайнiRobot