Съдържание (по модули): 

"Директор" – над 5000 документа, вкл. нормативни документи, специализирани процедури, бланки, практики и др.:

"Финанси" – над 6000 документа, вкл. нормативни документи, специализирани процедури, бланки, практики и др

"ОфисСекретар" – документна (деловодна и комуникационна) система за детски градини, училища и др.

"Седмично разписание" – система за разпределяне на учебните часове и кабинети в училище, съобразено с нормативната база.


 

 

уеб дизайнiRobot