Zeron® V/4 ERP -  Новини

 

Попълнете регистрационната форма от тук, за да получитеповече информация и изпробвате Zeron V/4 напълно безплатно! 

При въпроси, моля, свържете се с нас.

Разчитаме на Вашето мнение, за да подобрим нашата работа, спрямо Вашите нужди!

Zeron® V/4 ERP версия 2018.2/ 19.05.2018

1. Съвместимост на Zeron V/4 с General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Права за достъп до Експорт на данни.

3. Други промени


1. Съвместимост на Zeron V/4 с General Data Protection Regulation (GDPR). ... Повече 

2. Права за достъп до Експорт на данни.

Добавени са нови права за достъп до Експорт на данни. Правата са два вида:
Номенклатури: В номенклатури са добавени права за експорт на данни за всяка отделна номенклатура;
Справки: В справки са добавени права за достъп до експорт на данни по принцип и отделно право за експорт на данни от справки съдържащи лични данни.

Правото на достъп „Право да експортира данни“, позволява на потребителите да експортират данни от всички справки, до които имат достъп, с изключение на справките маркирани като съдържащи лични данни.

Правото на достъп „Право да експортира данни съдържащи лични данни“, позволява на потребителите да експортират данни от справките маркирани като съдържащи лични данни.

Правото на достъп „Право да експортира данни съдържащи лични данни“, ограничава и правото на отпечатване на данните от справката.

3. Други промени.

- Възможност за прикачане на файлове към всеки отделен ред в документите.
- При въвеждане на авансово плащане в доставките и в продажбите, можете да укажете специфична сметка за осчетоводяване.
- Прикачане на файлове и към задачата Продажби на дребно.


Zeron® V/4 ERP версия 2018.1/ 20.02.2018

1. Вграден имейл клиент.
С новата версия на Zeron вече предлагаме вграден имейл клиент. Чрез него можете да получавате входящите си имейли директно в Zeron. 
Ползите са най-различни. Например, при получаването на имейла, Zeron автоматично ще го потърси в базата си данни с контакти и ако го намери ще Ви покаже към кой контрагент и име на контакт е този имейл. Друга полза е възможността от имейл клиента директно да видите отворените бизнес процеси с контрагента и бързо да създадете нов. Също така, ако имейлът го няма в контактите можете лесно да го създадете.
 1. Импорт на банкови транзакции от електронно банкиране.
 2. Показване на подсправки в дизайнерите за справки и печат на документи.
 3. Редакция на цени и отстъпки в интерфеса на Продажби на дребно.
 4. Ново в Zeron Mobile.
 5. Нов стандартен интерфейс за комуникация с електронни магазини.

1. Импорт на банкови транзакции от електронно банкиране.

С новата версия на Zeron V/4 вече е добавен автоматизиран импорт на банкови транзакции от електронно банкиране. Чрез тази нова функция няма нужда повече ежедневно ръчно да преписвате банковите транзакции от електронното банкиране в Zeron. 

С няколко клика Zeron ще ги импортира вместо Вас. Към Zeron V/4 сме вградили поддръжка за автоматизиран импорт от 11 водещи български банки: 

Алианц Банк, Банка ДСК, Банка Пиреус, Инвестбанк, ОББ (частична автоматизация), Пощенска банка
ПроКредит банк, Първа Инвестиоционна банка, Райфайзенбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, УниКредит Булбанк

В Zeron V/4 ние сме реализирали импорта на банкови трансакции по начин, който не налага никакви специални договорни отношения между Вас и Вашата банка, както и не се налага да плащате допълнителни такси. 

По начина, по който е реализиран в Zeron V/4, автоматизираният импорт на банкови трансакции е без аналог на българския пазар! Той работи бързо, ефективно и ще Ви спести много време!

Новата функционалност се поддържа от всички версии на Zeron V/4, без допълнително заплащане (стига да имате валиден абонамент за нови версии). 

 

2. Показване на подсправки в дизайнерите за справки и печат на документи

Добавена в възможност за показване на няколко различни справки в дизайнерите за справки и печат на документи. Например, в отпечатването на фактура за продажба да се покаже и осчетоводяването на фактурата. Данните за самата фактура са съвсем различна справка от данните по осчетоводяването й.

Те вече могат да се комбинират в една справка.

3. Редакция на цени и отстъпки в интерфеса на Продажби на дребно.

Добавена е опция за редакция на цени и отстъпки в интерфейса на задачата Продажби на дребно когато потребителят има съответните права на достъп. 

 

4. Ново в Zeron Mobile.

Във версия 2018.1 добавихме и нови възможности към Zeron Mobile:

Печат на документи на Bluetooth принтер от типа на Datecs DPP-450, DPP-350 и др. Печат на фискални и нефискални бонове на bluetooth фискални принтери от типа на Datecs FMP-350 KL, Datecs FMP-10 KL, Datecs WP-50 KL и др.

5. Нов стандартен интерфейс за комуникация с електронни магазини

Добавен е стандартен интерфейс на комуникация с електронен магазин, с използване на Зерон XML конектор.
За продажби на дребно - синхронизиране от Зерон към електронен магазин на:
- артикули заедно с допълнителни мерни единици, съставни части и базови цени;
- групи артикули - до 6 нива на йерархия;
- складове и наличности по артикули и складове.
- приемане на поръчки от електронен магазин.
 
За B2B - синхронизиране от Зерон към електронен магазин на:
 - контрагенти, обекти на контрагенти и отговорни търговци;
 - ценови листи - пълно съдържание.
 - приемане на поръчки от електронен магазин.

Zeron® V/4 ERP версия 2017.1/ 30.05.2017

 1.  Вграден имейл клиент.

С новата версия на Zeron вече предлагаме вграден имейл клиент. Чрез него можете да получавате входящите си имейли директно в Zeron. 

Ползите са най-различни. Например, при получаването на имейла, Zeron автоматично ще го потърси в базата си данни с контакти и ако го намери ще Ви покаже към кой контрагент и име на контакт е този имейл. Друга полза е възможността от имейл клиента директно да видите отворените бизнес процеси с контрагента и бързо да създадете нов. Също така, ако имейлът го няма в контактите можете лесно да го създадете.

2. Връзка със софтуерни телефонни централи.

Zeron вече поддържа връзка с телефонните централи 3CX и Asterisk. По този начин при позвъняване от вън, Zeron ще показва кой контрагент Ви търси и кой точно от контактите за този контрагент се обажда. Още преди да сте отговорили на обаждането или след това, с един клик ще можете да видите какви бизнес процеси имате с този контрагент. А ако номерът е непознат за системата, ще можете бързо и лесно да го добавите в Контакти. 

Чрез допълнителни настройки Zeron би могъл при позвъняване от вън автоматично да пренасочи обаждането към определен вътрешен номер, например ако се обажда клиент, за който в Zeron е указан търговец по подразбиране, автоматично да се насочват обажданията към този търговец.

3. Нова номенклатура - Карти.

 Добавена е и нова номенклатура – „Карти“. Чрез тази номенклатура вече стадартно се поддържа работа с клиентски карти за лоялни програми. Тази номенклатура се намира в „Номенклатури->Карти“. 

4. Създаване на ддс файлове за Национална Агенция за Данъчна Администрация на Румъния (ANAF).

За клиентите ни в Румъния, както и за българските ни клиенти с клонове в Румъния, вече предлагаме подаване на месечните ддс регистри 

от Zeron директно към Национална Агенция за Данъчна Администрация на Румъния (ANAF). Тоест, Zeron V/4 вече поддържа пълноценно счетоводство по румънските стандарти.

Подробно описание на промените може да изтеглите от тук...

 


 

 

Zeron® V/4 ERP версия 2016.5/ 17.10.2016

 1. Нов изглед "Основни задачи" за Бизнес процесите.

С новата версия 2016.5 към менюто на основният бутон „Бизнес процеси“ е добавено ново меню "Основни задачи. Този изглед показва само основните задачи от всеки бизнес процес. Кои задачи са основни се настройва от потребителя.

Кои са основните задачи в процесите се настройва от прозореца за Бизнес процеси, бутон Опции -> Диаграми на бизнес процесите.Повече подробности и картинки ще намерите в обновената помощна система на Zeron V/4.

     2. Нов помощник „Показвани бизнес процеси“.

 Новият помощник е предназначен за настройване от потребителите кои от дефинираните бизнес процеси желаят да се виждат и кои не.

        3. Настройка за работен процес по подразбиране.

Добавена е настройка за работен процес по подразбиране. Идеята е, ако работите с някой бизнес процес повече от останалите (обикновено е така), при влизане в прозореца за Бизнес процеси, работният процес автоматично да се отвори и фокусът да отиде на него. Например Вие издавате основно Фактури за продажба. При влизане в Бизнес процесите, фокусът няма да е на „Всички процеси“, а автоматично групата „Продажби“ ще се отвори и фокусът ще отиде на процес „Фактура за продажба“.

       4.  Нова задача „СЗ - закриване вземания и задължения“.

 Новата задача има за цел да закрива автоматично вземания и задължения, останали с малки суми, например 1 стотинка. В задачата се указва към коя дата да намери незакритите вземания/задължения с малки суми и точно до каква сума да ги закрива. При приключването на задачата се създават необходимите счетоводни записи, като разликите се отнасят в счетоводни сметки за извънреден приход/разход.

         5. Нова задача „СЗ - приключване ддс сметки“.

 Новата задача има за цел всеки месец да приключва сметките за ддс една с друга в счетоводен запис от тип 4532 / 4531 и след това да отнесе разликата в 4538 или 4539, според това дали има ддс за внасяне или ддс за възстановяване.
Задачата е предназначена да се ползва на края на процес „ДДС регистри“.

           6.  Други промени в програмата.

 В Продажби на дребно е добавена възможност за четене на клубни карти.

 • При зареждане на редовете в списъка на корекциите на документи е добавена опция, с която се избира дали количествата да се показват след трансформиране.
 • Още по удобен и „съобразителен“ алгоритъм на търсене в търсачките.
 • В ценовите листи в добавена колона „Група“, за визуално групиране на множество ценови листи от един тип.

Подробно описание на промените може да изтеглите от тук...

 


 

 

Zeron® V/4 ERP версия 2016.4/ 15.08.2016

     1. Нов "BI център"- Добавена Система за бизнес анализи чрез табла(dashboard),
     2. Ключови Индикатори за Ефективност(KPI)
     3. и още подобрения

 1. Нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/dashboard).

 С новата версия 2016.4 към менюто на основният бутон „Справки“ е добавено ново меню "BI център": 

Чрез това меню се отваря нашата нова система за бизнес анализи чрез табла/dashboard. Това е най-модерният начин за интерактивни бизнес анализи. Таблата представляват комбинация от данни и графики, както е показано на следващата картинка:

Данните в таблата са интерактивни, което означава, че при кликването на даден елемент (например даден клиент), всички останали данни в таблото (други данни като артикули или складове, всички видове графики, общи суми и други) автоматично се филтрират спрямо избрания от потребителя елемент. По този начин може да се кликва с мишката на всякакви елементи по екрана и анализиращия веднага да получава подробна информация за връзката

на избрания елемент с другите данни. Например при кликването на клиент веднага да се видят топ продуктите, които той купува или складовете, в които купува, както и обратното - при кликване на продукт да се видят неговите топ клиенти и така нататък.

В BI центъра на Zeron V/4 на разположение на потребителите е и дизайнер на табла, чрез който могат да се променят показваните данни, графики и уреди. Предлага се голямо разнообразие от визуални елементи като таблици, графики, пайове, уреди, географски карти и други.

 На следващата картинка виждате табло за изобразяване на приходите на фирмата по региони върху географска карта:

С инсталирането на версия 2016.4 към всяка фирма ще бъдат добавени 9 вида предварително подготвени от нас табла за бизнес анализи в областта на топ клиенти, топ продукти, продажби и печалби, вземания и задължения, наличности и дни до изчерпването им, парични средства, дълготрайни активи, счетоводни приходи, разходи и печалби, разходни центрове и други.

2.        Ключови Индикатори за Ефективност (Key Performance Indicators - KPI).

 Ключовите индикатори за ефективност, или от английски Key Performance Indicators - KPI, са ценна система за поставяне на цели и проследяване на изпълнението им.

Всяка фирма си поставя определени цели и ги следва и всяка фирма проследява изпълнението им под някаква форма, най-често в Ексел. За това ние ги добавихме в Zeron V/4. Мислете за KPI като за вид бюджет, при който Вие казвате какви цели си поставяте, например за продажбите, след което казвате кои търговци отговарят за кои видове продажби. След това се поставя план по месеци какво трябва да се постигне и системата започва да

индикира как сте с изпълнението на поставените цели. Zeron също така прави и прогнози как се очаква да се получат реалните стойности на индикатора във времето напред, за да можете предварително да знаете дали, ако бизнеса Ви се развива по сегашния начин, ще успеете да постигнете набелязаните цели напред във времето.

Най-използваните индикатори спадат към групата на финансовите, например приходи от продажби, печалба, брой клиенти, брой продажби за един ден и средна сума на една продажба. 

Ключовите индикатори за ефективност  се създават и проследяват в новия BI център. Те се управляват от специално меню в BI центъра. При избирането там на създаване на нов индикатор се стартира помощник, който ще Ви преведе през процеса.

3.        Други промени в програмата.

 • Добавени са разходни центрове към шаблоните на счетоводни записи.
 • Добавени са два нови автоматични филтри към филтрите за дати в справките: Миналата година до днес и Текущата година до днес.
 • Добавена е нова настройка за Вземания и задължения: Независими известия във вземания/задължения.
 • Добавена е възможност за намиране на артикул по негов количествен разделител, чрез четене с баркод скенер.
 • Към ценовите листи, към специални цени, в колоната "Допускай по-добра цена" са добавени още настройките: Допускай само базови цени и Допускай само промоционални цени.

 


 

Zeron® V/4 ERP версия 2016.3

 В новата версия 2016.3 на Zeron V/4 ще намерите още подобрения, допълнителни справки и изключителната възможност за създаване на собствена база знания с индивидуални за Вашата фирма инструкции и текстове.

 1.  Основният бутон „Справки“ е променен за поддръжка на кратки пътища до справки- изключително лесно и удобно.
 2. Добавена е Допълнителна (потребителска) помощна система. 
 3. Нова функционалност "Автоматична преоценка артикули". 
 4. Други промени в програмата. 

 Следва по-подробна информация за всяка от промените:

 •  Основният бутон „Справки“ е променен за поддръжка на кратки пътища до справки.  Добавянето към менюто става изключително лесно.
  За да добавите/премахнете кратък път до справка кликнете с мишката в колоната „Кратък“ път за съответната справка и справката ще се покаже или съответно.
 •   Добавена е Допълнителна (потребителска) помощна система.

 Добавена е възможност за Допълнителна помощ, въвеждана от потребителите. Достъпът до нея става от меню „Помощ->Допълнителна помощ“.  При кликването на това меню ще се отвори прозорец, в който имате възможност да въвеждате свободен текст с индивидуални за Вашата фирма инструкции, указания, бележки.  

Важно е да знаете, че текстът на отворената допълнителна помощ ще се зареди според активния в момента прозорец на програмата. Например ако желаете да опишете някакви Ваши специфични инструкции за процес „Поръчка за продажба“, отворете която и да е задача от този процес и след това извикайте допълнителната помощ.

 ВАЖНО: Потребителите, които са администратори имат право да променят и записват текстовете в допълнителната помощ, а потребителите, които не са администратори могат само да разглеждат текстовете.

 • Други промени в програмата.

 - Направени са подобрения в системата за отчитане на продажбите по доставчици. Вече може да се настрои освен автоматично и ръчно задаване на доставчика на стоките, които влизат в склада от инвентаризации, връщане на стоки и други.

  - Направени са нови справки за счетоводна Главна книга. Направени са нови справки за Инвентарни книги за ДМА и други.

 


 

Zeron® V/4 ERP - Нови функционалности и подобрения във версия 2016.2

Zeron V/4 вече е достъпен през уеб браузър от всички операционни системи, таблети и смарт телефони. 

С новата версия на Zeron V/4 - 2016.2 има възможност да се работи едновременно чрез инсталация на програмата на Вашия компютър и чрез уеб браузър. Можете да работите със Zeron освен от MS Windows и още от Apple Mac OS X и Linux операционни системи. Също така можете да работите и от всички видове съвременни таблети и смарт телефони.  

Подобрения в работата с Номенклатурите –по-голямо удобство и повече интуитивност. 

Повече информация на един екран, по-добре структурирана, с възможност за настройка на изгледа по ваш избор. Може да променяте в секция „Изглед на данните“.

В табовете на „Допълнителна информация“ има добавени нови табове - „Информация артикул“, „Информация доставчик“ и т.н. В тези табове се показва обобщена статистическа информация за артикула, контрагента и  т.н. като неговите приходи, печалби, от кога е клиент, колко документа има издадени за него, какъв процент от оборота/печалбата на фирмата е направил и други. За тези нови табове са добавени и съответните права за достъп.

И още....

 • Усъвършенстван е интерфейсът за работа с таблети.
 • Подобрено е търсенето в номенклатурите – артикули, доставчици, сметкоплан.
 • И още 7 промени на интерфейса за по-голямо удобство и бързина при работа.

 


уеб дизайнiRobot