Sugar CRM

Sugar CRM е най-динамично развиващата се уеб базирана система за управление на взаимоотношенията с клиенти. Според класацията на Gardner Sugar CRM  е сред топ 3 CRM системи в света. Приложението съхранява цялата информация с практическо значение за организациите и лицата за контакти в тях. Телефони, адреси за кореспонденция, заемани длъжности и т.н. са достъпни във всеки момент, независимо дали сте в офиса или на път. SugarCRM предоставя средства, които комбинирани създават надеждна основа за навременно и адекватно обслужване, което да гарантира клиентска удовлетвореност. Съхранява се пълна история на взаимоотношенията, в това число дадени оферти, договори, документи, електронна кореспонденция, проведени срещи, разговори и т.н. Покрива още дейности от автоматизирането на маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите до създаване на потребителски CRM приложения. SugarCRM осигурява инструменти за извършване на подробни справки и анализи.

Статистиката за SugarCRM показва:

-        над 2 милиона разпространени копия;

-        повече от 50000 клиента на професионалната версия на софтуера;

-        600+ допълнително разработени модули, достъпни за интегриране в конкретни решения;

-        възможност за ползване на 75 езика, включително български.


Какво ще спечелите внедрявайки SugarCRM?

Информация, достъпна за когото и когато трябва 

SugarCRM е уеб базиран продукт, който позволява достъп от всяка точка на света посредством интернет браузъра, който използвате. Чрез него вие имате възможността да знаете какво се случва във всеки един момент с всеки потенциален клиент или водени търговски преговори. С SugarCRM се избягва безбройното търсене из различните бази данни, тъй като той разполага с единна такава обединяваща клиенти, партньори и конкуренти.

Отговори на въпроси

Бързо и лесно лесно отговаряне на съществените за анализа на Вашата дейност и в частност измерването на нейната ефикасност, а именно какви пазарни възможности пропускате в следствие на:

  • · Необслужени навреме запитвания от потенциални клиенти?
  • · Незадържане на настоящи клиенти поради проблеми с обслужването им?
  • · Липса на синхронизация в работата между маркетинговите и търговски специалисти?

Свободата да избирате

Получавате решение, което не Ви обвързва с определена операционна система или доставчик на оборудване. SugarCRM позволява бърза интеграция със съществуващата вече инфраструктура. Можете да започнете да използвате решението веднага, като инвестирате минимални средства.

На нас може да разчитате да направим необходимите настройки и персонализация на системата, да добавим допълнителна функционалност към Sugar CRM, да обученим  потребителите на системата, както и на пълна поддръжка на внедреното решение.

Повече за системата изтеглете от тук  .

 


уеб дизайнiRobot