Системна администрация и мрежи

Фирма АКТИМ предлага широка гама от мрежови услуги, които се отличават с гъвкавост, адаптивност, бързина на изпълнението и оптималност при избора на мрежови технологии.

Проверка и одитиране на мрежови инфраструктури

Експертите на АКТИМ правят оценка на производителността на мрежовата инфраструктура, конфигурациите на отделните устройства и самите компоненти на клиента. Услугите по одитиране преди пристъпване към проектиране на мрежовата инфраструктура спомагат за проектиране на по-подробна и сигурна мрежова архитектура, съобразена с нуждите на клиента и спецификата на решението.

Услуги за проверка и одитиране на мрежови инфраструктури и архитектури може да се прави и в случай на проблеми. Експертите на АКТИМ ще предложат уместни действия и процедури за отстраняване на проблема.

Проектиране на мрежови инфраструктури

Експертите на АКТИМ изготвят документ, включващ физически и функционални диаграми на мрежовата архитектура, детайлно описание на нейната работа и стъпките как ще се инсталира, конфигурира, тества и предаде в реална експлоатация преди започване на инсталационни услуги. Описват се сървърите, активните устройствата и функционалните характеристики на мрежовите ресурси.

Внедряване и администриране на мрежови ресурси

След планиране на мрежовите ресурси и техния дизайн започват услуги по внедряването им. Експертите на АКТИМ ще подготвят устройствата преди тяхното монтиране на място при клиента. По този начин се гарантира, че устройствата са напълно работоспособни, заредени с най новите версии на софтуера за съответното устройство, конфигурирани според проектния план или изискванията на клиента и тествани според функционалните изисквания.

АКТИМ предлага наблюдение и администриране на мрежовите ресурси като дава препоръки и оказва съдействие при възникнали проблеми в процеса на работа. Това включва както физически отказ на устройство или прилежащ модул, така и проблеми възникнали от конфигуриране на ресурси и не подходящи или несъвместими софтуерни версии.

Тези услуги мотаг да са базирани на еднократна заявка или на база договор за определено време.

Search