ЕРП решения за среден и голям бизнес

Zeron® V/4 Enterprise

Zeron® V/4 Enterprise е най-мощния и най-пълния вариант на системата. Той поддържа всички модули, съответно: "Счетоводство", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Производство", "Сервиз", "Управление на проекти", "Управление на спедицията" и "Бизнес Интелиджънс".

Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron® V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от 3 до 6 месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси.

Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други.

Search