Роботи за образованието

 

Запознайте се с Fable

FableFable е модулен комплект за конструиране на роботи и е проектиран като отворена система с разширена функционалност. Fable насърчава учениците да бъдат едновременно креативни и иновативни, като изграждат роботизирани прототипи, отговарящи на нужди в реалния свят. Употребата му е интердисциплинарна и покрива знания и умения по програмиране, математика и физика, затова е перфектният избор за STEM обучение. Включва подготовка по визуално програмиране с блокове (за начален и про-гимназиален етап) и текстово програмиране с Phyton (за гимназиален етап). Интерфейсът за програмиране е разделен на различни нива в зависимост от нивото на компетентност на учениците.Същевременно за предвиждане и контрол на движенията на роботите е необходимо прилагане на математични принципи и закони. Fable съдържа мотори и точни сензори, които могат да бъдат използвани във физични експерменти, например за сили и движение , а данните могат да бъдат записани и анализирани. Съдържанието на комплектите позволяват както индивидуална работа, така и работа в групи до 4 човека.

Fable е подходящ за ученици от 3-ти до 12 клас.

Безплатни и вдъхновяващи учебни материали. Все по-голяма библиотека с учебни планове и съдържани, широк спектър от учебни материали, свързани с учебната програма, включително голямо разнообразие от моделирани от STEM уроци, за да можете да започнете да преподавате с комплектите роботи Fable. Всеки урок прави кодирането забавно, образователно и вълнуващо за вашите ученици.

 

 
 ИзDownloadтегли брошурата

 

DownloadИзтегли брошурата за роботи Lego

Search