Печатащи устройства

АКТИМ е Премуим партньор и сервизен център на японската фирма BROTHER (www.brother.bg) за печатащи и мултифункционални устройства, етикетни принтери, етикиращи системи, скенери.

Brother разработва лазерни, мастиленострууйни и други печатни технологии, които намаляват шума от устройствата в офиса. Brother работи върху непрекъснатото подобряване работата на Brother устройствата (като високоскоростна обработка на изображения и цветни скенери), така и върху качеството на изображенията. Всички устройства отгаварят на най-строгите изисквания за опазване на здравето и околната среда.

Според Вашите потребности и изисквания ще предложим решения за дома, за малкия и среден офис, за корпоративен бизнес.

Можете да купите и директно от нашия електронен магазин.

 

Search